Priser

Tosan er afhængig af, at medlemmerne betaler deres kontingent. Uden kontingentet fra medlemmerne, kan klubben ikke opretholde de gode lokale- og udstyrsmæssige faciliteter som vi har, og som vi ønsker at vedligeholde og forbedre løbende. Desuden er Tosan medlem af Dansk Taekwondo Forbund, DTaF, og dermed støtter vi direkte nationale og internationale aktiviteter inden for Taekwondo sporten.

Det er derfor vigtigt, at nye medlemmer der ønsker at fortsætte efter en prøveperiode på 1 måned melder sig formelt ind, og derved støtter TOSAN og DTaF’s arbejde.

Nedenstående prisen gælder for ét medlem:

Kids 4 - 8 år 100 kr. pr. måned
Børn 8 - 14 år 130 kr. pr. måned
Unge 15 - 24 år  145 kr. pr. måned
Voksne +25 år 175 kr. pr. måned
Indmeldelse 160 kr. (engangsbeløb)
Graduering (bælteprøve) 150 kr. pr. gang
DTaF Licens pr/år 250 kr. årligt

Kontingent opkræves kvartalsvis med henholdsvis kr. 300,-/390,-/435,-/525 og betales via kortbetaling på denne side.

OBS OBS For at fremme flere medlemmer er der lige nu rabat på søskende - disse betaler ikke indmeldelse og børn på Kidsholdet træner for kun 80,- pr måned (240,- kvartal)! Børn under 15 år træner for kun 100,- pr måned (300,- kvartal)! Rabatten gives kun til det yngste barn.